Ιστοσελίδες

 

Για την κατασκευή - ανάπτυξη των ιστοσελίδων και των e-shop, χρησιμοποιούμε το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System, CMS) ανοιχτού/ελεύθερου λογισμικού, Drupal (έκδοση 7). Η πλατφόρμα Drupal, επιτρέπει την απλουστευμένη διαχείριση του ιστοτόπου, από τον ίδιο τον πελάτη, όπου μπορεί εύκολα να προσθέσει υλικό (κείμενα, φωτογραφίες) καθώς και να διαχειρίζεται το ήδη υπάρχον υλικό.

Οι ιστοσελίδες μας αναπτύσσονται πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες, εφαρμοσμένες πάνω σε responsive frameworks. Ανεξάρτητα της συσκευής που χρησιμοποιείτε  για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα (desktop, laptop, tablet, smartphone), η μορφή της θα προσαρμόζεται κατάλληλα για την συσκευή σας.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των ιστοσελίδων μας, είναι το ότι πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(2.0) για έυκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), σύμφωνα με τις "Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (2.0)", όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C. Ως αποτέλεσμα, θα βρείτε λειτουργίες μεγένθυσης - σμίκρυνσης της γραμματοσειράς, αλλαγή της θεματικής παραλλαγής μέσω CSS (Cascading Style Sheets), απλουστευμένη πρόσβαση στις σελίδες μέσω του πληκτρολογίου (keyboard shortcuts) καθώς και ανάγνωση του περιεχομένου της σελίδας από τον υπολογιστή.

Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με τις ιστοσελίδες τις οποίες έχουμε δημιουργήσει.
Isoblock - Website
Δημιουργία ιστοσελίδας της εταιρείας Αφοί Ιγνατιάδη Α.Τ.Ε.Β.Ε με τον διακριτικό τίτλο "Isoblock"
Avaton - Website
Κατασκευή ιστοσελίδας για την IT εταιρεία Avaton με έδρα την Σουηδία.
Ανακατασκευή Ιστοσελίδας για την Μεταφορική Μαρκόπουλος Βασίλης
Ανακατασκευή της ιστοσελίδας και της online φόρμας μεταφοράς-μετακόμισης για την Μεταφορική Μετακομίσεων Μαρκόπουλος.
Κεχαΐδου - Website
Δημιουργία ιστοσελίδας για το Λογιστικό Γραφείο - ΙΚΕΠ, Κεχαΐδου
Ζαφείρης Foods - Website
Δημιουργία ιστοσελίδας για την εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΑΦΕΙΡΗ Ο.Ε. Εμπορία ειδών Αρτοποιείας & Ζαχαροπλαστικής.

Σελίδες