Προδημοσίευση 2ης πρόσκλησης του Μέτρου 6.1 "Νέων Γεωργών"

Προδημοσίευση 2ης πρόσκλησης Νέων Γεωργών στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου. Είναι το Μέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Υπενθυμίζεται πως η 1η πρόσκληση του Μέτρου ενεργοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το 2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιούνιος 19, 2017