Πέμπτη (5η) τροποποίηση του Προγράμματος:"Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"

21/12/2016

O Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης υπέγραψε στις 21/12/2016 την απόφασης της Πέμπτης (5ης) τροποποίησης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων του Προγράμματος:"Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα παρατείνεται έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016.

 

Νέος Τροποποιημένος οδηγός (21/12/2016) - Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Δεκέμβριος 22, 2016