Νέα παράταση του προγράμματος έως 01 Οκτωβρίου 2018

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στoκαθεστώς “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” του αναπτυξιακού N. 4399/2016 παρατείνεται έως τις 1 Οκτωβρίου 2018.

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 14, 2018