Ένταξη επιπλέον 263 έργων στην δράση ¨Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" Α' κύκλος

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» με την ένταξη επιπλέον επενδυτικών έργων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον πίνακα των νέων ενταγμένων έργων εδώ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιανουάριος 18, 2018