Κατασκευή ιστοσελίδας για την Μαντέλης Β. & Ι. Α.Ε

 Η Plan Α.Ε κατασκεύασε την ιστοσελίδα για την εταιρεία Μαντέλης Β. & Ι. Α.Ε με τον διακριτικό τίτλο "Madel" που εξειδικεύεται στην παραγωγή θερμομονωτικών υλικών και διογκωμένης πολυστερίνης EPS. 

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση www.madel.gr

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 17, 2017