Κατασκευή ιστοσελίδας για την εμπορική εταιρεία χειρουργικού εξοπλισμού Neuro Miss Concepts Α.Ε στην Αθήνα

Δημιουργία δίγλωσσης ιστοσελίδας με εξειδικευμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εμπορική εταιρεία χειρουργικού εξοπλισμού, Neuro Miss Concepts Α.Ε με έδρα την Αθήνα.

Ο ιστότοπος βρίσκεται στην σελίδα www.neuromiss.gr

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Αύγουστος 28, 2017