Η Plan Α.Ε υπέβαλε 14 ερευνητικές προτάσεις στην Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Η Plan Α.Ε υπέβαλε 14 ερευνητικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 11.889.660,92€, για λογαριασμό πελατών της από όλη την Ελλάδα, στα πλαίσια της Δράσης ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιούνιος 15, 2017