Επιπλέον τελικές εγκρίσεις στην "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" Α' κύκλος

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης απόφασης την ένταξη επιπλέον 335 τελικών εγκρίσεων επενδυτικών έργων στο πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" Α κύκλος του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση ένταξης των έργων εδώ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Νοέμβριος 20, 2017