Πιστοποιήσεις ISO

Πιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 για την Terracom Πληροφορική Ε.Π.Ε από τον πλέον αναγνωρίσιμο παγκόσμιο φορέα πιστοποίησης, τον Βρετανικό UKAS

 

Σύστημα Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 με μελέτη HACCP, για την εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., που ειδικεύεται σε υπηρεσίες μαζικής εστίασης.

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που ειδικεύεται σε εκτυπώσεις εμπορικού & διαφημιστικού υλικού.

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Αποστολάκης Απόστολος & ΣΙΑ ΕΕ, που ειδικεύεται σε μηχανουργικές εργασίες ακριβείας, σχεδιασμό, παραγωγή & εμπορία ανταλλακτικών ακριβείας

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία φύλαξης Guard One Security Μον. ΙΚΕ που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων, παροχή υπηρεσιών φύλαξης, μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Σταυρούλα Ντόβα που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών τουριστικού γραφείου

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Ρεπάνης Ηλίας που ειδικεύεται στις υδραυλικές εργασίες και εγκαταστάσεις

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Νικολάου Διονύσιος που ειδικεύεται στις υπηρεσίες τουριστικού γραφείου, διοργάνωση οργανωμένων περιηγήσεων και στην έκδοση τουριστικών εισιτηρίων γενικά

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία LANDCOΕ.Π.Ε που ειδικεύεται στη μελέτη, σχεδιασμό, διαμόρφωση περιβάλλοντος και το εμπόριο φυτών

 

Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 για την εταιρεία LANDCOΕ.Π.Ε που ειδικεύεται στη μελέτη, σχεδιασμό, διαμόρφωση περιβάλλοντος και το εμπόριο φυτών

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία OHSAS18001:2007 για την εταιρεία LANDCOΕ.Π.Ε που ειδικεύεται στη μελέτη, σχεδιασμό, διαμόρφωση περιβάλλοντος και το εμπόριο φυτών

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Αφοί Παπαδοπούλου Ο.Ε που ειδικεύεται στο χονδρικό εμπόριο ποτών και αναψυκτικών

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία DragonClean που ειδικεύεται στην παραγωγή και το χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία MisterPrint που ειδικεύεται στην ανακατασκευή & επαναγέμιση μελανοδοχείων εκτυπωτών

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την επιχείρηση ραδιοφώνου SkyRadio

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Μπετόν Μπαλαντάνης Μεταφορική Ε.Π.Ε που ειδικεύεται στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος

 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για την εταιρεία Σύβι Χρωμ Ε.Π.Ε που ειδικεύεται στην παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών